Visvijvers voor Popo


VisvijversIn 2014 werd het duidelijk dat heel wat mensen onze initiatieven genegen zijn en verder op alle mogelijke manieren willen steunen. Tijd dus om het iets groter en op langere termijn aan te pakken. We trokken met de Kivuvu-groep dan ook onze stoute laarzen aan en formuleerden de ambitie om van 2014 tot 2016 financiële en materiële steun samen te brengen die we integraal investeerden in aankoop, aanleg en onderhoud van een aantal visvijvers. 

Wat omvat het visvijverproject concreet? In Isangi, op zes kilometer van Popokabaka, werden reeds in 2013 zeven bestaande maar verwaarloosde visvijvers gekocht. De nabij gelegen gronden werden tevens in concessie genomen. De visvijvers maakten in eerste instantie en grondige restauratiefase door (ruimen van planten, vernieuwen van dijken, installeren van een overloppsysteem etc.) en werden opnieuw gebruiksklaar gemaakt voor visvangst. Daarnaast maakten de lokale arbeiders ook werk van het omheinen van de vijvers, het aanleggen van een toegangsweg, het bouwen van een schuilhut voor medewerkers en bewakers en het optrekken van een opslagplaats voor het werkmateriaal. Noodzakelijke ingrepen om onderhoud en optimale kweekomstandigheden mogelijk te maken maar ook om te vermijden dat zoel vis als materiaal pootjes zouden krijgen. De werkzaamheden werden allemaal systematisch tot een goed einde gebracht door het aannemersbedrijf G8 Construct uit Kinshasa en dat onder het deskundige en alziende oog van Ir. Jules Isantu. Jules en zijn ploeg voerden overigens reeds heel wat bouwwerken uit aan het weeshuis en toonden zich de afgelopen jaren een loyale en betrouwbare partner waar Zuster Lieve graag beroep op doet.

Zr. Lieve en visvijversUiteindelijk werden drie bassins grondig gerestaureerd. Deze hebben een oppervlakte van 20 op 10 meter en zijn ongeveer 1 meter diep. De uitgezette vis is voornamelijk Tilapia, een inheemse zoetwatervis die zich prima leent voor consumptie en weinig eisen stelt aan zijn omgeving en waterkwaliteit. Een aangename temperatuur van 20° C is voldoende om de vis te laten floreren. Een volwassen Tilapia kan makkelijk 45 cm groot worden en 2,5 kg wegen. In 2016 werd reeds voor de eerste keer vis geoogst. Daarbij werden vooral de kleine visjes uitgezocht en uitgezet in een kweekbassin, eenmaal groot genoeg kunnen ze dan verder volop ontwikkelen in een visvijver tot ze klaar zijn voor consumptie.

Deze belangrijke en vooral ook omvangrijke ontwikkeling is in eerste instantie bedoeld om de kinderen in het weeshuis gezond en gevarieerd te laten eten. Daarnaast kan het cultiveren van eigen visvijvers op termijn ook een relevante financiële besparing opleveren waardoor middelen vrijkomen die in andere projecten kunnen geïnvesteerd worden. Vis aankopen op de markt is namelijk zeer duur. Eigen visvijvers beheren betekent dus niet enkel een directe besparing, maar ook een commerciële meerwaarde doordat een deel van de vangst verkocht kan worden.

De werkzaamheden werden in het voorjaar van 2014 aangevat en grotendeels afgerond eind 2016. Kivuvu investeerde over een periode van drie jaar met de steun van private schenkers, bedrijven, de Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen 35.000 euro in restauratie, gebruiksklaar maken en omkadering van de visvijvers. Zowel in najaar 2014 als in voorjaar 2016 ging een delegatie uit België ter plaatse om o.a. poolshoogte te nemen van de vordering der werken en om na te gaan welke investeringen wel degelijk reeds gebeuren en waar eventueel bijkomende steun of expertise nodig was. Een mooi beeldverslag van deze twee terreinbezoeken kan je hier vinden.

Het spreekt voor zich dat onderhoud en optimalisering van de visvijvers een permanente inspanning vragen en dat het werk nooit helemaal klaar zal zijn. We blijven met Kivuvu de ontwikkelingen in Isangi zeer zeker op de voet volgen, helpen verder waar nodig en willen er  met jou garant blijven voor staan dat dit prachtige project niet in het water valt!

Op de hoogte blijven van dit project? Neem een kijkje in het foto album , schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg ons op facebook .

Projectfoto’s