Proteïnen voor Popo

VisvijversVoedselveiligheid en voedselzekerheid zijn van fundamenteel belang om de levenskwaliteit van kinderen te waarborgen. Zeker in landen als Congo waar de stress voor het dagelijkse overleven nog steeds en vaak heel groot is. Met de Kivuvu werkgroep en in nauw overleg met Zuster Lieve Leenknecht en al wie betrokken is bij de ontwikkelingen in Popo, hebben we besloten om de volgende drie jaren middelen te samen te brengen om systematisch te injecteren in initiatieven die de permanente beschikbaarheid van kwalitatief en voldoende voedsel mee mogelijk moeten maken.

We spreiden de diverse projectonderdelen over een periode van drie jaar, 2017 – 2019, en ramen de kosten voor de uitvoering van dit project op 45.000 euro gespreid over drie jaren. Een stevige uitdaging die we uiteraard opnieuw met onze trouwe en milde schenkers willen waarmaken.

Een eerste fase: het visvijverproject kent een verlengstukje. Tussen juni 2013 en juni 2016 werd conform de planning werk gemaakt van het aankopen en restaureren van de visvijvers, omheinen van de visvijvers en in concessie genomen terreinen, het bouwen van een afsluitbare schuur voor onderhoudsmateriaal en een bijhorende verblijfplaats voor arbeiders en bewaking en werd voor een eerste keer vis geoogst.

VisvijversWe willen in een nieuwe projectfase dat het visvijverproject kwalitatief verder onderhouden en uitgebouwd wordt en dat de oogst gemaximaliseerd kan worden. Hiertoe zullen een aantal verbeteringswerken (ruimen van waterplanten, aanleg van een kweekvijver, optimaliseren van de aanwezige vissoorten etc.) worden uitgevoerd en gefinancierd. Monitoring en begeleiding daarvan zal gebeuren op basis van input van een specialiste in tropische piscicultuur. Zij zal daartoe en indien nodig ook ter plaatse gaan. In het verlengde van deze ontwikkelingen en vanuit de overtuiging dat ingrepen tot verbetering van de productie zullen leiden, bekijken we of het aanbouwen van een koelcel tot de mogelijkheden behoort. Dit laatste zou niet enkel toelaten om meer vis voor langere termijn te stockeren maar ook om op permanente basis te verkopen aan de lokale bevolking en op het eigen menu te zetten.

Tweede fase van dit meerjarenproject: we plannen de aankoop van een maniokmolen. Deze zal in die mate omgevormd worden dat er kan geproduceerd worden op basis van zonne-energie. Met het ter beschikking stellen van de maniokmolen willen we het proces van maniok verwerken minder arbeidsintensief maken zodat er tijd vrijkomt voor andere activiteiten, de kwaliteit van de gemalen maniok verbeteren en de productie naar een hoger niveau brengen. We onderzoeken tegelijk wat nodig is om de maniok veilig en vrij van ongedierte voor langere termijn te bewaren. Voor het ombouwen en optimaliseren van de maniokmolen kunnen we tevens rekenen op de hulp en begeleiding van een Belgische werktuigkundige en ingenieur.

Laatst maar niet in het minst maken we in de laatste projectfase structureel werk van de uitbreiding, kwaliteitsverbetering en uitbreiden van variatie in de moestuin en boomgaard. Het areaal daarvoor is beschikbaar, het aanleren van diverse teelttechnieken en experimenteren met nieuwe soorten die rijk zijn aan noodzakelijke nutriënten dient nog verder in detail uitgewerkt te worden. Ook daarvoor gaan we op zoek naar advies van specialisten. We onderzoeken tevens of er mogelijkheden zijn met betrekking tot het uitbreiden en lokaal onderhouden van een (pluim)veestapel, het verbeteren van de accommodatie voor de varkentjes die nu reeds gekweekt worden enz.

We willen uiteraard een zekere flexibiliteit bewaren in de uitvoering van deze projectonderdelen en zijn ook afhankelijk van heel wat actoren en factoren ter plaatse. De volgorde van de uitvoering van de verschillende initiatieven is dus aan wijziging onderhevig maar één ding is zeker: we gaan ervoor en willen op het einde van de rit met gepaste trots kunnen vaststellen dat we de levensomstandigheden in en rond het weeshuis samen met de lokale mensen naar een hoger niveau getild hebben.

VisvijversDe opbrengsten van dit totaalproject komen in eerste instantie ten goede aan een gevarieerd dieet voor de kinderen van het Orphelinat de Bethleem en genereren bij voldoende productie ook een economische meerwaarde door de potentiële verkoop van voedingsproducten op de lokale markt. Op deze manier wensen we het project niet enkel op termijn zelf bedruipend te maken maar willen we economische meerwaarde realiseren die tot nieuwe investering kan leiden in de verdere uitbouw en onderhoud van het weeshuis en omgeving.

Wil je dit project steunen dan kan je hier de mogelijkheden bekijken, wil je graag de ontwikkelingen op de voet volgen dan kan dat door hier in te schrijven op onze nieuwsbrief. Alvast veel dank om ons opnieuw het vertrouwen te geven en te steunen.

Projectfoto’s